toscana

Parkering

---


Parkering skjer på privat område utenfor bebyggelsen. På eiendommens fellesområde vil det bli opparbeidet en felles biloppstillingsplass med takoverbygg hvor hver enhet får 2 parkeringsplasser. Hver enhet får to parkeringsplasser.