toscana

Gangsti

---


Eiendommen får et flott parkområde omkranset av en 3km lang gruslagt tursti/joggerute langsmed omkringliggende vinranker og oliventrær som egner seg svært godt til tur, jogging og sykling. Det settes også opp en egen utendørs treningspark bestående av enkle metallkonstruksjoner til bruk for egenvekttrening langs turstien.